Fotolaagrid

Armsad sõbrad, siia lehele lisame Fotobrigaadi toimunud fotolaagrid, sündmuste pildid ning nende sisud. Katsume kokku panna ajaloo mis on meile kättesaadav ja ühtlasi nii teile kui ka endale väga huvitav lugeda.

2015

3-päevane Katrina Tangi fotokoolitus: kuidas pildistada väikesi inimesi / 17.-19. juuli 2015

Toimus kohtumine fotokunstnik Katrina Tangiga. Kolme päeva jooksul andis ta meistrikursuse portreteerimisest, suhtlemisest modelliga situatsioonis, kui fotograaf-pildistatav pole eelnevalt kohtunud ning asuvad hea pildi nimel tööle üheskoos. Katrina Tang on põhiliselt laste portree- ja moefotograafiale keskendunud fotograaf, kelle tööd on leidnud avaldamist Euroopa ja USA olulisemates ajakirjades. Katrina saavutuste kohta saab lugeda Eesti Rahvusringhäälingu veebist.

Lisaks Katrina juhendatavale workshopile, astus sama fotolaagri raames üles ka fotograaf Karel Kravik, kes on sel sügisel minemas Eestit esindama New Yorki fotofestivalile Photoville. Laupäeva õhtul toimus fotokunstniku artist talk, mida vedas Fotobrigaadi poolt Annika Haas. Ühtlasi avati kunstimajas ambulARToorium Kareli näitus „Lõpetamata lood“.

Annika Haasi ja Aasa Ruukli fotolaagri jäädvustused:

3-päevane fotolaager koostöös Pimiku fotograafi Andres Keili ja stencil-kunstniku Indrek Haasiga / 8.-10. mai 2015

Äärmiselt intensiivne ja sisutihe 3-päevane workshop. Andres Keil portretistina võttis ette praktilise stuudiokoolituse – õppisime pildistama modelli tehisvalguses (kasutame stuudiovarustust) ning võrdlesime protsessi fotografeerimisega naturaalvalguses. Ning kui fotod valmis, kasutasime neidsamu taieseid stencil-portreede loomiseks – juhendajaks oli Eesti tänavakunstis tuntud Indrek Haas ehk kunstnikunimega Von Bomb. Kõik kursusel osalejad said kohapeal luua oma stencil-maali, mille sai koos uute oskustega trofeena koju kaasa võtta.

Fotolaagri jäädvustused:

2014

3-päevane fotokursus “Argikoreograafia fotograafias” fotokunstnik Ly Lestbergi ja kunstiteadlase Rebeka Põldsamiga / 17.-19. oktoober

Ly Lestbergi artist talk keskendub tema viimase aja projektidele, mida seob ühisnimetajana mõiste argikoreograafia. Kunstnik on üha enam võlutud inimese keha igapäevastest liigutustest ja liikumisest. Samuti huvitab teda ka nooruse ja vanaduse temaatika. Eeltutvustuseks soovitame tutvuda Ly Lestberg kodulehega http://www.lylestberg.com ning argikoreograafia mõistet avava artikliga.

Ly Lestberg on fotokunstnik, kellele meeldib lihtsalt kulgeda ja otsekui nähtamatuna elu enese kättemängitud lugusid kaamerasse püüda.

Rebeka Põldsam on kunstiteadlane ja kuraator. Talle pakub erilist huvi kehaliste kogemuste fikseerimine kirjas ja kujus meie imelises maailmas. 2014. aastal koostavad Rebeka ja Ly raamatut Ly Lestbergi loomigust.

Kursuse sisu

Teema: Argikoreograafia fotograafias.
Praktiline pool: Dünaamikaharjutused pildis.

3-päevane fotoanalüüsi workshop fotokunstnik Birgit Püve ja kunstiõppejõud Anneli Porriga / 11.-13. aprill 

Kohtumine fotokunstnik Birgit Püve* (vt lühibiograafiat all) ning kaasaegse kunsti kuraatori ja kunstipedagoog Anneli Porriga* (vt lühibiograafiat all). Birgit tutvustab oma viimaste aastate fotoprojekte ja annab juhiseid pikaajaliste fotoseeriate loomiseks. See vaheldub Porri sissejuhatusega fotost kui uurimusest. Kohapeal viiakse üheskoos läbi ka fotokunsti ja analüüsi workshop.

Kursuse sisu

Kursuse kaks põhisuunda:

Kuidas foto saab olla uurimus?

Anneli Porri: Ettekandes tahan sissejuhatavalt arutleda ühe aspekti üle, mida kaasaegselt kunstilt oodatakse: kunst peaks olema uurimuslik, andma uusi teadmisi, selgitama ja avalikustama. Viimaste aastate jooksul on pilt sõna kõrval ka teaduses oma rolli parandanud, pildi omaväärtust tunnustatakse üha enam, teadusajakirjad avaldavad teadusartiklite kõrval ka fotoesseesid ja tunnustavad neid võrdsena sõnalise teksti kõrval. Siiski on selge, et piltide maailm ei ole lihtne. Seega tahangi lähemalt arutleda, millist infot on võimalik fotodest saada? Millised peavad olema fotod, et neid saaks käsitleda uurimusena? Milliseid oskusi peaks fotode tõlgendaja omama?

Analüüsiworkshop

Fotode analüüsiworkshop koosneb kahest osast. Esimeses vaatame foto- ja kunstiajaloo klassikasse kuuluvaid pilte, mille analüüsis keskendume vaataja ja pildi vahelisele suhtele ja võimalikele tähendustele visuaalse mõtlemise strateegiate meetodi abil. Töötoa teises osas töötame osalejate enda fotodega (nii üksikud pildid kui väikesed seeriad). Rühmaanalüüsis keskendume üksiti tähenduste ja tehniliste võtete erinevatele kihistustele.

Eesmärgid: harjutada tähelepanu, seostamisoskust, visuaalse aistingu väljendamist suulises kõnes, usaldust pildi ja enda aistingute vastu, demonstreerida tähenduste paljusust, õppida andma ja vastu võtma kriitikat.

Urmase fotojäädvustused laagris toimunust

Toimunut pildistas üles ka Õie.

2013

Vallo Kalamehe mänguline fotokursus “RE/DEKONSTRUEERITUD RUUM/MAASTIK / 4.-6. oktoober

Laagerdajad rekonstrueerisid ja dekonstrueerisid ise ruumi ning maastikku, et õppida pildistamisprotsessi ühendama suurema mängulisusega kui tavaliselt. Eirati tavapäraseid jäädvustamisreegleid ning abstraheeriti ümbritsevat reaalsust. Ruumi uurides võeti ette seinad, põrandad ja laed ning selle miski, mis seal sees oluline on.

Kursuse sisu

Laagri 3 põhiteemat ehk sisu koorub välja ülesannetest, mida fotolaagrilised sooritama asuvad.

Esiteks: VALGUSMAALING. On tühi ruum – seinad, põrand, lagi. Toimub ruumi loomine kohapealt leitud vahendite, värviliste kilede ja valgusega. Protsess ja ruum jäädvustatakse.
Teiseks: BANAALSUSE EITUS. Ebakohast koha loomine. Leiame kohapealsest keskkonnast kasutuna seisva nõuka-aegse ehitise ning ehitame sinna sisse uue ruumi.
Kolmandaks: ERI KULTUURIRUUMIDE LIITMINE. Meil on 2000 klaasnegatiivi, 2000 võõrast nägu. Paigutame need kohalikku kultuuriruumi nii, et tekib võimalus manipuleerida võõraste nimedega uues paigas. Tulemuseks kahe kultuuriruumi omavaheline põimumine.

Kõigi kolme ülesande läbiviimine tuleb laagrilistel protsessina jäädvustada, reflekteeritakse muutused ruumis. Pildistajad vahetavad grupis omavahel ka rolle, olles ise ruumitäitjad ning muutuste läbiviijad.

Jäädvustused fotolaagrist

EKA õppejõu ja kunstniku Eve Kase fotolaager “Ühine nimetaja ja artist talk oma fotoprojek​tidest” / 9.-11.augu​st 

Eve Kase fotolaager, kus lisaks loengutele räägib Eve ka oma fotoprojektidest (“Käsmu inimesed ja majad”, 1999-2013, Kärberi 37, 2004, “Eesti bussiputkade peaaegu täielik teejuht,” 2004-2007, “Õnne valem”, 2005-2008 jt.) ja projektidest mis on inspireerinud teda ennast.

Kursuse sisu

Ühine nimetaja tähistab mingit (visuaalset) ühisosa või teemat, mis annab põhjuse X arvu pilte pidada seeriaks.

Fotokursuse raames:

1. Ülesvõetavad pildid võiksid väljendada kohalikku omapära ja ümbritseva keskonnaga suhestumist.
2. Soovitavalt keskenduda kohalikele inimestele neile omases keskonnas ja/või nendele iseloomulike esemetega.
3. Asjade-esemete kaudu jutustada mingit lugu.
4. Pildiseeria alustamisel võib kasutada inspiratsiooniks või abimaterjalina kohalikele inimestele esitatavaid varem läbimõeldud küsimusi. Vastuseid võib kasutada näiteks nii pildiseeria ühise nimetaja leidmisel kui ka pildiallkirjadena.
5. Kursuse lõpptulemuseks valmib ca 10-15 pildist koosnev seeria, millel on ühine nimetaja. Seeriaprintsiipi silmas pidades võiks seeria raames kinni pidada sarnasest mõõtkavast.
6. Ühine arutelu.

Jäädvustused fotolaagrist

Sealhulgas avati II korrusel pidulikult Agne Pilvisto fotonäitus “..ja Jumal lõi Naise”. Fotonäitus kasvas välja Peeter Lauritsa ja Tõnis Truumanni aprillikuu fotolaagrist “Fotolavastus – mängult või päriselt?“.

Ingmar Muusikuse loodusfotolaager ja öine kanuumatk / 14.-16. juuni 

Lindude ja loomade keelt mõistev loodusfotograafia meister Ingmar Muusikus andis oma esimese mahuka fotokursuse Karuskose talus Soomaa rahvuspargis, mille üle oli meil väga hea meel!
Ingmari pajatusi loodusfotograafiast ja magamisest saab lugeda Eesti Ekspressist.

Kursuse sisu

ESIMENE LOENG
Loodusfoto mõte ja eesmärgid. Ehk MIKS?
Loodusfotost erinevate külgede pealt. Loodusfoto hariduslik (loodusharidus), esteetiline- emotsionaalne, illustratiivne (looduslood ja pildid), teaduslik, enesearenduslik, süüdistav (loodusfoto kui tõendusmaterjal) roll. Näited.
Loodusfoto eetiline pool.

TEINE LOENG
Loodusfotograafi aastaring ehk KUS, MILLAL ja KUIDAS?
Erinevad fotoprojektid, kus põhitähelepanu on suunatud lindude ja loomade pildistamisele. Teder, ronk, saarmas, põder, veelinnud jt.
Kuidas leida pildistatavaid (looduse lugemisoskus), kuidas saada lähedale ja jääda märkamatuks (onnide ja varjete rajamine). Millest sünnivad pildiideed? Planeerimine.

KOLMAS LOENG
Slaidiajastu ehk elu enne digipööret.
Maastikud ja detailid. Muutuv aeg, kaduvad objektid maastikud. Loodus ja inimene.
“Sammud omas Eestis” ehk kaks korda jalgsi läbi Eesti programm.

Fotolaagri praktiline pool on ilmselgelt seotud Soomaa looduse imede pildistamisega. Öisel kanuumatkal loodame näha kobraste ragistamist, varahommikul naudime Kuresoo rabas aga päikesetõusu.

Jäädvustused fotolaagrist

Ja laager videopildis.

Õpetlik Peeter Lauritsa ja Tõnis Truumanni fotokoolitus teemal “Fotolavastus – mängult või päriselt?” / 5.-7. aprill

Inspireeriv fotokursus neile, kes tahavad ise lavastada oma maailma.

Kursuse sisu
Fotolavastus on koostöö. Fotograaf suhtleb modellidega. Tal on vaja abilisi – assistenti, jumestajat, kostümeerijat. Suuremate tööde puhul ka valgustajat, platsijuhti ja teisi spetsialiste. Koostöö ja suhtlemine ei ole eesti traditsioonis tugevad küljed, aga neid on võimalik õppida.

Kursust viivad läbi kunstnik Peeter Laurits (“Uputus”, “Mullatoidu restoran”, “Mattise martüürium”) ja assistent, stilist ja castinguspetsialist Tõnis Truumann (viimane töö Kazaky – Crazy Law)

Loosime kursandid gruppideks, fotograaf ja assistent pildistavad kahte modelli. Rolle vahetatakse nii, et igaüks saab fotograafiks olla. Töötame süvendatult detailidega. Tegeleme modellide psüühilise häälestamise ja dünaamilise kompositsiooniga. Lõpuks analüüsime üksteise tulemusi ja tööprotsesse. Vabadel hetkedel vaatame inspireerivaid fotolavastusi läbi ajaloo.

Jäädvustused fotolaagrist

Täiendamisel

2012

  • Balti filmi- ja meediakooli õppejõu Arvo Iho fotokunsti meistrikursus / 29. juuni – 1. juuli
  • Tartu Kõrgema Kunstikooli õppejõu fotokoolitus “Mustvalge fotograafia. Selle spetsiifika ja seos dokumentalistikaga” / 6.-8. jaanuar

2011

  • Dokumentaalfoto kursus Eesti filmilavastaja ja fotograafi Arvo Iho juhendamisel / 7.-9. oktoober 2011

2010

  • Fred Jüssi suvine loodusfotolaager 20.-22. august
  • Portreefotolaager 4.-6. juuni